Publicerad 2019-12-02

Döda vildsvin vid danska kusten

I slutet av oktober flöt ett antal döda vildsvin i land på den danska ön Æro. Tankarna går givetvis till afrikansk svinpest (ASF), men analyser kommer inte att göras, som det ser ut i skrivande stund.

Det danska grismagasinet Hyo skriver att vildsvinen som påträffats mest troligt är en sugga med hennes kultingar.
Att fundera på om det är ASF vildsvinen dött av faller sig naturligt, med tanke på spridningen av viruset i Europa. Men Danmark, vars grisnäring är helt beroende av export väljer att fortsätta leva i ovisshet, då ett besked om ASF mest troligt skulle sätta stopp för export av kött under en period.

– Vi undersöker inte för afrikansk svinpest, för om det är det, då betyder det att vi har ett utbrott. Och vi kan inte förklara för utlandet att det inte är danskt. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Stig Mellergaard som är chefskonsulent vid Fødevarestyrelsens djurhälsokontor, till TV2/Fyn.

Vildsvinen, som Mellergaard antar kommer från Polen eller Tyskland, ska ha skickats till destruktion.

Emma Sonesson
Grisföretagaren