Publicerad 2019-10-24
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.


Avvaktande EU-marknad

Återhämtningen för EU:s grispriser efter juli har under de senaste veckorna planat ut. Enligt uppgifter från Danish Crown präglas EU-marknaden av en viss förvåning över att exporten fortsätter att vara stark samtidigt som högre priser i EU dämpar den inhemska konsumtionen.

På den svenska marknaden passade KLS Ugglarps, Skövde Slakteri och Ginsten på att höja sina noteringar med 20 öre i vecka 39. HKScan höjer inte slaktgrisnoteringen , men höjer smågrispriset med 10 kr/gris och lyfter suggpriset med 50 öre. HKScan efterlyser också fler slaktsuggor till sin charkproduktion.

Det gällande svenska gris­priset noteras av EU-kommis­sionen till 166,97 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under augusti stigit med 0,7 procent till 181,50 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 24,1 procent högre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i juli 14,6 procent över snittet.

Prisutvecklingen hos de ton­givande grismarknaderna i Europa har varit blandad. I Tyskland har priset varit lätt sjunkande medan Polen och Nederländerna har oförändrade noteringar. I Spanien, Frankrike och Danmark har priserna stigit med 1-5 procent.

Under augusti/september har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall stigit 1,1 euro/100 kg (12 öre/kg). Det danska grispriset steg 4,0 euro/100 kg (43 öre/kg). Det finska priset har sjunkit  med 2,7 euro/100 kg (29 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 1,0 euro/100 kg (11 öre/kg). Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 155,30  euro/100 kg (16,55 SEK/kg).

Europeiska grispriser vecka 37
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Grekland 2,05 +0,6%
8. Tyskland 1,90 -0,5%
12. Spanien 1,82 +1,4%
13. Lettland 1,79 -2,7%
15. Polen 1,78 +-0,0%
16. Frankrike 1,78 +5,3%
17. Danmark 1,77 +2,3%
18. Litauen 1,73 -0,9%
19. Nederländerna 1,72 +0,2%
22. Estland 1,71 +2,4%
23. Sverige 1,67 +0,6%
24. Finland 1,63 -1,6%
25. Belgien 1,55 -2,9%
  EU 1,82 +0,7%

Italien, Malta och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.

 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land, inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

 

Erik Brink
Grisföretagaren