Publicerad 2019-10-22
Förbud mot import av griskött från länder med ASF, det är lösningen för att skydda den irländska grisbranschen mot viruset, menar bondeorganisationen IFA. Foto: Mostphotos


ASF via importerat kött - nej tack!

Den irländska bondeorganisationen Irish Farmers Association (IFA) kräver importförbud på köttprodukter från länder som har ASF inom den kommersiella grisuppfödningen.

Det var efter uppgifter om att en irländsk köttförädlare importerat griskött från Polen, som ordföranden för gris och griskött inom IFA, Tom Hogan, beskrev handlingen som hänsynslös.

– De skador som en sådan handling skulle kunna medföra för vårt anseende hos våra internationella exportmarknader, är katastrofala. ASF kan överföras via griskött och risken som detta medför är ofattbar, säger han i en kommentar på Global Meat News.

Hogan uppmanar landets köttindustrier att inte importera kött från länder med ASF inom den kommersiella grisuppfödningen och han vill att regeringen ska införa ett förbud som hindrar sådan handel. Likaså vill han se en ökad medvetenhet kring risken med importerat kött, samt intensifierade kontroller på området.

I juli hittades korvar innehållande ASF på en nordirländsk flygplats.

Emma Sonesson
Grisföretagaren