Publicerad 2019-09-10
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 %, men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.


Svenska grispriset går förbi det danska

Vårens rekordstora prisuppgång på griskött i Europa har fått sig en knäck under sommaren. Importstopp i Asien har skapat turbulens när slakterier söker nya marknader.

Filipinerna har infört importstopp mot allt tyskt griskött efter det att man funnit en mindre mängd polskt griskött i en leverans från Tyskland.Dessutom har Kina infört importstopp mot kanadensiskt griskött, efter att man enligt kinesiska uppgifter har funnit förfalskade exportcertifikat.

Nu i början av augusti stärks dock återigen priserna i Tyskland, något som ännu inte syns i EU:s prisstatistik som släpar efter ett par veckor.

Något som dock syns i diagrammet är att de svenska priserna har stärkts under sommaren och att den svenska noteringen därmed har klättrat i EU:s prisstatistik.

Det svenska grispriset ligger nu 1,42 euro/100 kilo (15 öre/kg) högre än det danska. Det är dock före den kraftiga försvagningen av den svenska valutan i början av augusti.

Det gällande svenska gris­­priset noteras av EU-kom­missionen till 167,91 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under sommaren sjunkit med 1,3 procent till 173,01 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 21,1 procent högre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i juli 9,4 procent över snittet.

Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit delad. I södra Europa har priserna stigit, upp 4-5 procent i Spanien och Frankrike. Priserna i norra Europa har samtidigt haft en negativ utveckling.  I Danmark, Tyskland, Polen och Nederländerna har priserna sjunkit med 2-6 procent.

Under juni/juli har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall stigit 4,7 euro/100 kg (50 öre/kg). Det svenska priset stiger även något i rankingen och ligger nu åtta platser från botten.

Det danska grispriset sjönk 3,6 euro/100 kg (38 öre/kg). Det finska priset har sjunkit  med 2,2 euro/100 kg (23 öre/kg) och det tyska priset har sjunkit med 5,7 euro/100 kg (60 öre/kg). Belgien behåller bottenplaceringen i prisstatistiken med en notering på 142,30  euro/100 kg (14,95 SEK/kg).
 

Europeiska grispriser vecka 30
Ranking Land Euro/Kilo Förändring
1. Cypern 2,04 +4,4%
7. Spanien 1,81 +3,9%
11. Tyskland 1,79 -3,1%
16. Estland 1,68 +5,6%
17. Sverige 1,68 +2,9%
18. Polen 1,68 -5,9%
19. Danmark 1,66 -2,1%
20. Frankrike 1,66 +5,1%
21. Lettland 1,65 -12,9%
22. Finland 1,62 -1,3%
23. Litauen 1,59 -12,9%
24. Nederländerna 1,58 -2,6%
25. Belgien 1,42 -5,8%
  EU 1,73 -1,3%

Italien, Malta och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data.  
 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.

 

Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

 

 

Erik Brink
Grisföretagaren