Publicerad 2019-08-27
Forskare har testat om en aminosyra kan kan vara vägen fram för att komma ifrån gruppbehandling med antibiotika.
 Foto: Mostphotos


Jakten på alternativ till antibiotika pågår

I takt med att debatten om antibiotika och resistens pekar alltmer åt Sveriges förhållningssätt till saken, med minimerad användning, så letar forskare efter alternativ. Nu har aminosyran L-glutamin testats av amerikanska forskare.

De aktuella forskarna arbetar vid universitetet i Purdue och Department of Agriculture i USA, och studien refereras i det belgiska grismagasinet Varkensbedrijf.

Under 14 dagar efter av­­vänjning fick smågrisarna antingen foder med antibiotika eller foder med 0,20 procent L-glutamintillsats. Kontroll­gruppen fick foder som vare sig innehöll antibiotika eller L-glutamintillsats.

Forskarna konstaterar att djuren i de båda försöksgrupperna hade högre daglig tillväxt och vikt vid försökets slut, jämfört med kontrollgruppen. I gruppen som fått L-glutamin noterades dessutom marginellt färre aggressioner mellan djuren. Den positiva effekten av antibiotika och L-glutamin utjämnades dock när grisarna efter försöksperioden fick ordinarie foder.

Emma Sonesson
Grisföretagaren