Publicerad 2019-07-14
– Den allra största delen av grisköttets klimatavtryck kommer från foderproduktionen, berättade Anna Woodhouse. Foto: Erik Brink


Svart på vitt att svenskt griskött är klimatsmart

Anna Woodhouse, RISE, är en av dem som arbetar med att göra en livscykelanalys (LCA) för svenskt griskött. På stämman avslöjade hon att de preliminära resultaten ser lovande ut.

LCA står för livscykelanalys och är ett sätt att beräkna miljöpåverkan på en produkt från vaggan till graven, i fallet med griskött från produktion av foder till att grisen åker till slakteriet.

Arbetet som RISE med samarbetspartners gör, med att uppdatera det svenska grisköttets LCA, är ett led i att på ett trovärdigt sätt kunna använda just miljö som ett av argumenten för att lägga svenskt griskött på tallriken framöver. Den senast gjorda analysen är inaktuell på grund av att mycket har hänt inom branschen sedan den gjordes, exempelvis gällande teknik, produktivitet och foderproduktion.

– En del i projektet har varit att kartlägga användningen av biprodukter inom grisuppfödning, vilket är en viktig faktor som sänker klimatavtrycket. En annan del har varit att kartlägga energianvändningen på gård. Att ha korrekta siffror in i beräkningarna är av största vikt, berättade Anna.

Hon avslöjade även att de preliminära resultaten visar att branschens känsla är rätt, när vi pratar om griskött som ett klimatsmart kött. LCA-analysen för svenskt griskött kommer att vara klar i början av 2020.

Emma Sonesson
Grisföretagaren