Publicerad 2019-07-13
Sveriges Grisföretagares styrelse det kommande året, från vänster; Mattias Espert, Katarina Rydén, Johan Eriksson, Jeanette Elander, Petter Beckman, verksamhetsledare Margareta Åberg samt Daniel Juneberg. Foto: Emma Sonesson


Ordförandebyte och konsumentfokus på välbesökt stämma

Under Sveriges Grisföretagares (SGF) årsstämma i Skövde konstaterades att framtiden erbjuder både utmaningar och möjligheter och att det finns en resa att göra för att stärka det svenska grisköttets position på marknaden. Styrelsen som ska bidra till detta gick från fem till sex ledamöter och fick ny ordförande; Jeanette Elander.

Avgående ordförande Ingemar Olsson inledde stämman med att blicka tillbaka på sina åtta år på posten.
– Vi jobbar på ett helt annat sätt i dag än förut. Vi har under åren byggt upp en trovärdighet hos politiker och myndigheter. Vem, om inte grisföretagarna, skulle berätta att det är vi som gör det godaste köttet, som dessutom är klimatsmart, sa han.
 

En programpunkt som alltid är lika populär; Gård & Djurhälsans avtäckning av WinPig tio i topp. De kompletta listorna hittar du på sidan 14 och framåt. Pristagare i hatt från vänster Johan Thuresson, Birger Olai, Christer Hylander, Jonas Önnerståhl och Erland Jakobsson.

Torkan i fokus

En stor del av det gångna året har givetvis präglats av torkan och dess konsekvenser.

– Under hösten jobbade vi hårt, tillsammans med de andra djurslagsföreningarna och LRF, med att informera handeln om läget. Vi blev väl bemötta med budskapet. Önskan hade varit att vi kommit ett steg till med bättre betalningsförmåga till produktionsledet, men det steget är komplicerat att ta, sa Ingemar, men konstaterade samtidigt att ansträngningarna bidragit till att Sverige som enda land i EU beviljats torkstöd.

– Undantaget är Tyskland, men där är stödet så komplicerat att söka att väldigt få gör det.

Satsningar framåt

Ingemar berättade vidare om några av de arbeten som SGF är involverade i framöver, där stort fokus ligger på kommunikation av det svenska grisköttets förträfflighet. Exempel på projekt är annonsering i kvällspress, nytt material från Svenskt Kött, livscykelanalys för svenskt griskött och en treårig marknadsföringssatsning tillsammans med Danmark, med 17 miljoner i potten. Satsningen heter Gilla Gris och har premiär i början av juni, håll utkik efter den!
Ett annat projekt är den plattform som United Minds arbetat med att ta fram för SGF:s räkning, som är en del av den marknadsföringssatsning som ska finansieras via avräkningen, enligt ett stämmobeslut från 2018. Plattformen anger det svenska grisköttets marknadsposition i dag samt önskad position i framtiden, och är avsedd att ligga till grund för hur framtida marknadsföring bör utformas.

Ingela Stenson från United Minds var på plats och berättade om arbetet med plattformen, som pågått under våren. Genom djupintervjuer har det konstaterats att svenskt griskött redan i dag upplevs som enkelt, prisvärt och gott, men att positionerna behöver förflyttas när det gäller hur konsumenterna upplever det ur hälso- och klimatperspektiv. Inom dessa områden finns det i dag stor okunskap bland konsumenterna kring vad griskött egentligen står för.

– Målet är att få konsumenterna att inse att svenskt griskött är det smarta valet för köttätare som värnar om sin och planetens framtid men vill fortsätta njuta av kött, sa Ingela.

Roland och Helena Ivehag, Djuperåsen var några av de omkring 200 personerna som deltog i banketten. Runt 280 personer var i sin tur anmälda till stämmodagen.
Foto: Erik Brink

Svinpesten dominerar

Verksamhetsledare Margareta Åberg kom direkt från Bryssel, där hon just omvalts till vice president i Copa Cogeca Pig Meat. Hon berättade att Sveriges position som föregångsland när det gäller exempelvis bedövning inför kastrering och djurvälfärd kvarstår.

Inte helt oväntat färgas för övrigt diskussionerna i EU i stor utsträckning av afrikansk svinpest (ASF), som fortsätter att sprida sig i Östeuropa, Kina, Sydostasien samt även Belgien, där de dock ännu lyckats hålla smittan inom ett begränsat område.

– Sverige verkar vara det enda land som inte börjat skjuta av vildsvin, konstaterade Margareta.

Från publiken påpekades vikten av att med gemensamma krafter försöka förmedla fakta om ASF och risken för smittspridning, till allmänheten. I Jordbruksverkets webbutik finns exempelvis skyltar som man själv kan skriva ut, plasta in och sätta upp på lokala rastplatser och badplatser.

Från fem till sex

Några motioner fanns inte att ta upp och när det blev dags för val av styrelseledamöter gick stämman gick på valberedningens linje och utökade antalet styrelsemedlemmar från fem till sex.

– Det räcker att någon i styrelsen har förhinder att närvara på möte, för att styrelsen knappt ska vara beslutsmässig, motiverade valberedningens Jeanette Blackert saken.

Nya i styrelsen blev Daniel Juneberg, Junegården, Kalmar och Jeanette Elander, Äs och Viggby, Västerås. Nya namn i valberedningen är Martin Svensson från Skåne och Nathalie Svensson från Västergötland.
 

Stämningen var god även om det märktes frustration över att de svenska gris­pris­er­na inte höjts i samma utsträckning som de euro­peiska. Läs mer på sidan 35! Här minglar Anders Löfman, Dammsgården och Mattias Franzon, MT:s Lantbruk.
Foto: Erik Brink

Ny ordförande

Jeanette Elander blev den som fick stämmans förtroende att anta rollen som ordförande.

– Jag är superstolt över att vara svensk grisföretagare, och det tänker jag fortsätta att vara, sa hon under sin presentation.  

Mer om Jeanette kan du läsa på sidan 18 och framåt.

Ingemar avtackades med blommor och en resecheck och talarna som ville uttrycka sin uppskattning för det engagemang han lagt ner stod på rad under kvällens bankett.

Slutligen hälsades alla välkomna till stämman 2020, som kommer att hållas i Värmland i slutet av maj.

Utmärkelser

Årets medarbetare: Lennart Axelsson, Smågris Syd AB.
Årets hederspris: Fredrik Eriksson, Långbro Värdshus och Restaurang Nationalmuseum.
 

Skövde slakteris styrelseordförande Carl Skoglund och Isabel Moretti, Svenskt Kött, i vimlet. Stämmomiddagen bestod bland annat av kotlettracks på Guldgris från Skövde slakteri. Foto: Emma Sonesson

 

Årets medarbetare Lennart Axelsson tog emot pris av Ingemar Olsson och Mattias Espert. Läs mer om Lennart på sidan 12! Fredrik Eriksson, som fick årets hederspris, kunde inte närvara vid stämman, men under hösten kommer du kunna kan du läsa mer om honom och hans engagemang för att lyfta det svenska grisköttet, i Grisföretagaren. 

 

 

Antalet medlemmar i SGF är 598 med Skåne-Blekinge som största region följt av Skaraborg, Halland och Mälardalen i nämnd ordning. Ingemar Olsson konstaterade att SGF representerar en betydande del av den svenska grisuppfödningen.
– Ett 30-tal medlemmar har hoppat av under året, alla utom en på grund av att de har slutat med grisar. Samtidigt har lika många nya medlemmar tillkommit, berättade Ingemar. Foto: Emma Sonesson

 

Ingela Stenson, United Minds, berättade bland annat att 40 procent av konsumenterna inte vet huruvida svenskt griskött har lägre klimatutsläpp än nöt- och lammkött. Foto: Emma Sonesson

 

I sponsorernas montrar bjöds det på både godsaker och fina affärserbjudanden. Söta små grisar kunde avnjutas i SLU:s monter. God mat, utblick till Danmark och olika kunskapsseminarium var annat som stämmodeltagarna erbjöds. Foto: Lena Nylöf

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren