Publicerad 2019-04-14
Är suggan tillfreds, stressad eller hungrig? Det kan en djurskötare med gott djuröga avgöra. Nu vill skotska forskare utveckla ett tekniskt hjälpmedel för att via ansiktsuttrycket värdera hur grisarna mår. Foto: Mostphotos


Teknik och ansiktsuttryck ger nytt hjälpmedel

Grisar är uttrycksfulla djur. Nu hoppas skotska forskare på att kunna utveckla ett verktyg som via grisarnas ansiktsuttryck kan bedöma deras mående.

Tidigare forsning har visat att grisar använder olika ansiktsuttryck för att exempelvis kommunicera med sina boxkamrater eller visa att de är stressade eller har ont. Nu vill forskare vid Scotlands Rural College (SCUC) i samarbete med teknikexperter vid University of the west of England gå vidare med saken.

Därför håller de just nu på och samlar in data kring hur grisar via ansiktet uttrycker exempelvis smärta eller välmående. Förhoppningen är sedan att dessa data ska kunna ligga till grund för utvecklingen av ett tekniskt övervakningsverktyg. Syftet är att lantbrukare på ett enkelt vis och i ett tidigt skede ska kunna upptäcka eventuella hälso- eller välfärdsproblem hos grisarna.

– Tidig identifiering av grisars hälsoproblem ger lantbrukare möjlighet att förbättra djurvälfärden genom att åtgärda varje problem snabbt med hjälp av individanpassad behandling. Detta kommer att minska produktionskostnaderna genom att minimera hälsoproblemens påverkan på produktiviteten, säger doktor Emma Baxter vid SRUC, i en kommentar på universitetets hemsida.

Emma Sonesson
Grisföretagaren