Publicerad 2019-03-30

Danmark minskar antibiotikaförbrukningen

Med anledning av Gris­företagarens fundering om dansk grisuppfödning har låg eller lägst förbrukning av antibiotika vill jag gärna ge en kommentar.

Det är helt rätt att svenska grisuppfödare använder mindre antibiotika än sina danska kollegor. I Danmark används 44,9 mg antibiotika per kg djur jämfört med Sverige som använder 12,6 mg. I ett internationellt perspektiv ligger däremot den danska förbrukningen på en mycket låg nivå. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete med att minska förbrukningen av antibiotika i Danmark, vilket har uppmärksammats i FN-rapporten ”Tackling antimicrobial use and resistance in pig production - lessons learned in Denmark”.

Vid en jämförelse bland de länder i Europa som har störst grisuppfödning ligger Danmark klart bäst till. I Holland använder 69,9 mg antibiotika per kg djur, Polen 151,2 mg, Tyskland 179,1 mg och Spanien 317,1 mg. Genomsnittet i Europa är omkring 158 mg.

Skillnaden blir än tydligare om man ser till de antibiotikasorter som pekats ut av Världshälsoorganisationen som särskilt viktiga för mänsklig hälsa. I Danmark, liksom i Sverige, har dessa i praktiken helt försvunnit från djurhållningen. I andra länder har vi till och med sett att denna användning ökat, för att minska den totala förbrukningen av antibiotika.

Christer Lundin
Talesperson Landbrug & Fødevarer i Sverige