Publicerad 2019-03-26


Finska grispriset stiger över det svenska

Det går bra för Finland. Samtidigt som Svenska Dag-bladet skriver en artikel om att det finska samhället på många sätt lyckats bättre än det svenska så lyckas också det finska grispriset lyfta över det svenska. I Tyskland och Danmark provar grispriserna att stig lite.

Det gällande svenska grispriset noteras av EU-kommis­sionen till 163,96 euro/100 kg. Det europeiska genomsnittspriset har under januari/februari stigit med en procent till 135,68 euro/100 kg. Genomsnittspriset ligger nu 3,1 procent högre än priset under motsvarande period 2018. Jämfört med ett femårsgenomsnitt ligger priset i februari 4,1 procent under snittet.
Prisutvecklingen hos de tongivande grismarknaderna i Europa har varit positiv över lag. Priserna i Spanien, Polen, Danmark och Tyskland har stigit med 1,4 - 2,5 procent. Det franska grispriset är oförändrat och i Nederländerna sjönk det med 0,1 procent.

Under januari/februari har det svenska snittpriset sett i euro enligt EU:s beräkningsmall sjunkit 4,2 euro/100 kg (44 öre/kg). Det danska grispriset steg 2,2 euro/100 kg (23 öre/kg). Det finska priset har stigit  med 1,3 euro/100 kg (14 öre/kg) och det tyska priset har stigit med 3,6 euro/100 kg (38 öre/kg). I Belgien sjunker priset svagt med 0,3 euro. Belgien be­­håller bottenplaceringen i prisstati­stiken med en notering på 104,7 euro/100 kg (11,00 SEK/kg).
 

Europeiska grispriser vecka 7
Ranking Land Euro/kilo Förändring
1. Grekland 1,71 -2,7%
2. Finland 1,65 +1,3%
3. Sverige 1,64 -2,6%
8. Estland 1,46 +2,5%
9. Tyskland 1,44 +2,5%
17. Lettland 1,32 +4,5%
18. Spanien 1,30 +1,4%
19. Danmark 1,30 +2,1%
20. Frankrike 1,29 +-0,0%
21. Polen 1,28 +1,7%
22. Litauen 1,26 +3,4%
23. Nederländerna 1,22 -0,1%
25. Belgien 1,05% -0,3%
  EU 1,34 -1,0

Källa: EU-kommissionen
Italien, Bulgarien, Malta, Grekland och Luxemburg ingår inte i rankingen då det saknas aktuella data. 

Smågrisar, faktisk betalning i euro/smågris i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land inrapporterat från nationella myndigheter till EU-kommissionen.
Slaktgris, faktisk betalning i euro/kilo i genomsnitt från de fem största slakterierna i varje land. Priserna är för slaktkropp utan huvud vilket skiljer dem från de noteringar som svenska slakterier publicerar. Efterlikvid tillkommer. Priset gäller för gris i klass E, med ett köttinnehåll av mer än 55 % men mindre än 60 %. I priset ingår en schablon för transportkostnaden på cirka 0,50 sek/kg i genomsnitt.
Officiella svenska noteringar utan kontraktstillägg, i KLS Ugglarps Topp ingår veckoleveranstillägg.

 

Erik Brink
Grisföretagaren