Publicerad 2019-03-25
HKScans nytillträdde koncernchef Tero Hemmilä är inte nöjd med koncernens resultat för 2018.Foto: HKScan


HKScan förbättar lönsamheten i Sverige

HKScan kämpar med lönsamhetsproblem i koncernen. Det nybyggda finska kycklingslakteriet har varit kostsamt. Men i Sverige ökar man rörelsevinsten trots en lägre omsättning.

Under 2018 omsatte HKScan 1,7 miljarder euro (1,8 miljarder föregående år) och gjorde ett rörelseresultat rensat för jämförelsestörande poster på - 47,5 miljoner euro (- 17,6). Koncernens skuldsättning har ökat till 289 miljoner euro (208 miljoner), ökningen hänförs till det nybyggda kycklingslakteriet i Finland.  

Enligt HKScan så står den nya kycklinganläggningen i Rauma bakom extra kostnader på 35,7 miljoner under året.
Under det fjärde kvartalet gjorde HKScan en rörelseförlust 2,2 miljoner, vilket är tio miljoner bättre än samma kvartal 2017.

Förbättrad marginal

På den svenska marknaden sjönk försäljningen mätt i euro. Enligt HKScan är det dock i huvudsak valutaeffekten av den svaga valutan som ligger bakom minskningen till 682 miljoner euro (759 miljoner), även om den varma sommaren med grillförbud samt ökad konkurrens också har påverkat försäljningen negativt.

Samtidigt har rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster stigit till 8,9 miljoner euro (8,6 miljoner). Lägre omsättning men högre vinst innebär att marginalerna har stigit för HKScan i Sverige, till 1,3 procent (1,1 procent)
Under fjärde kvartalet uppgick rörelsevinsten till 5,5 miljoner euro (4,8 miljoner) och vinstmarginalen var uppe i 3,0 procent (2,4 procent).

På grund av ett ökat utbud av gris- och nötkött i Sverige så sjönk råvarukostnaderna för HKScan. 

Under året har andelen svenskt kött av förbrukningen ökat och även andelen svenskt kött i handelns egna varumärken.

”Vi behöver en mer aktiv styrning”

Sverige var det enda marknadsområdet under 2018 där HKScan lyckades genera en rörelsevinst under 2018. Finland gjorde rekordstor förlust, i Baltikum vändes vinst till förlust och i Danmark fördubblades förlusten.

– Vårt resultat för 2018 är en besvikelse, konstaterar Tero Hemmilä, HKScans koncernchef i en kommentar till bokslutet. Vår nya strategi ”Farm to Fork” har ännu inte slagit igenom och vi behöver vidta kraftiga åtgärder för att vända utvecklingen.

Hemmilä konstaterar att HKScans förmåga till att vårda värdekedjan i företaget har försvagats och behöver skärpas upp.

– Vi behöver en mer aktiv styrning av alla delar i vår långa värdekedja, slår Tero Hemmilä fast. Vår bristande förmåga att förvalta värdekedjan har skapat ineffektivitet i organisation och orsakat oss finansiella förluster.

Erik Brink
Grisföretagaren