Publicerad 2019-03-22
Foto: Mostphotos

Oansvarig användning av antibiotika förekommer fortfarande

45 länder använder fortfarande antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte inom animalieproduktion, det visar en kartläggning gjord av Världsorganisationen för djurhälsa, OIE, refererad av Reuters.

I Sverige slutade vi med antibiotika i tillväxtfrämjande syfte inom grisuppfödning 1986, i EU blev det förbjudet 2006 och i USA 2017. Anledningen till förbudet är risken för resistensutveckling. I många andra länder förekommer dock fortfarande överdriven användning av antibiotika, vilket bland annat visas i en kartläggning gjord av OIE, rörande data från 155 länder under perioden 2015 till 2017.

Kritiska antibiotika

Av de tillfrågade uppger 45 av länderna att antibiotika används i förebyggande och tillväxtfrämjande syfte inom djuruppfödningen. 18 av länderna ligger i Amerika, 14 i Asien och Oceanien och tio i Afrika. I tolv av de 45 länderna används colistin, som tillhör gruppen ”kritiskt viktiga antibiotika”, antibiotika som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar som sista utväg då annan behandling inte fungerar.

Vid OIE:s senaste kartläggning uppgav 60 länder att antibiotika användes i förebyggande syfte. Företrädare för WHO beskriver situationen som förbättrad, men att det fortfarande är en lång väg kvar att gå.

Emma Sonesson
Grisföretagaren