Publicerad 2019-01-28
Under kvartal två och tre 2018 steg den svenska förbrukningen av griskött samtidigt som den svenska produktionen av griskött har ökat.
Foto: Mostphotos


Två kvartal med ökad förbrukning av griskött

Grisköttet ser ut att ha en god chans att bryta sin nedåtgående trend som pågått sedan 2013 med en sjunkande förbrukning i Sverige.

Sedan 2013 har den totala förbrukningen av griskött minskat i Sverige. Även 2018 inleddes med fortsatt minskning av förbrukningen under det första kvartalet med en nedgång på 2,8 procent, jämfört med samma period förra året.

Under kvartal två och tre har dock trenden vänt. Under kvartal två ökade förbrukningen av griskött med 1,9 procent jämfört med samma period 2017 och kvartal tre ökade konsumtionen med 0,5 procent. Sammanlagt så ser vi dock fortfarande en nedgång under de tre första kvartalen, men endast på 0,1 procent.

Sett i förbrukning per person blir bilden lite dystrare, då pekar statistiken för januari-september på en minskning om 1,3 procent. Men då är också befolkningen drygt 110 000 personer större än samma period 2017.

Den svenska grisproduktionen ökar i år, och omfattningen av produktionsökningen överraskade de svenska slakterierna i våras, vilket skapade problem med överstående grisar fram till hösten. Under januari-september har produktionen ökat med 3,1 procent.

Jordbruksverket konstaterar att det är antalet slaktgrisar som ökat medan slakten av suggor minskat. Statistiken för semineringar av suggor och gyltor visar dock en minskning, vilket bedöms ge färre födda smågrisar och minskad slakt under 2019.

Erik Brink
Grisföretagaren