Publicerad 2019-01-28
Katarina Rydén driver integrerad grisuppfödning i Edsbruk mellan Norrköping och Västervik.
 Foto: Emma Sonesson

Nytt år igen och nya möjligheter

Många av oss vet hur tråkigt det är att inte få skicka utvägda planerade grisar. De stora blir bara större och de mindre stannar nästan upp i tillväxten med sämre totalekonomi förstås. Jag tycker det är dags att vi gemensamt tar ett ansvar för detta ständigt återkommande problem. Det går åt mindre kött i januari, det har det alltid gjort!

För mycket grisar i systemet försenar tömningar och det leder givetvis till problem med planerade insättningar av smågrisar. Överstående tillväxtgrisar är bekymmersamt ur många aspekter, ett problem är att hälsoläget är svårt att upprätthålla med tomtid, tvätt, restgrisar med mera.

Men man kan planera för ett mindre utbud efter jul!

I grupper som semineras vecka 11-14 semineras inga gyltor. Dessutom kan någon extra slaktsugga tas ut, men det kräver att man planerar hela varvet runt. Om man köper gyltor beställs inga till dessa grupper, alltså måste även våra gyltproducenter planera för detta.

Året innan semineras inga ”vita doser” i de grupper som semineras vecka 12-15 och i grupper som semineras vecka 35-38 plockar man ut dubbelt antal suggor för seminering med ” vita doser”, detta för att ha gott om gyltor till de grupper man inte körde fulla på våren.

Genom att planera produktionen på detta sätt blir det färre grisar till slakt i januari. En ytterligare effekt blir en mer sammanhållen grisning utan gyltor och 25 procent färre grisningar under semesterperioden vecka 27-30. Dessutom ger det en lägre beläggning i gyltstallet under våren, vilket underlättar tvätt.

Jag tycker att slakterierna borde införa en premie till smågrisproducenter som seminerar 25 procent mindre under aktuella veckor. Ett annat alternativ är att sänka priset på de små­grisar man inte borde ha till försäljning om man låtit bli att seminera enligt planen ovan.

Om efterfrågan på smågrisar under vecka 37-42 är större än tillgången kan detta lösas genom kvotering och 75 procents insättning. Även integrerade besättningar måste stimuleras att gå ner i semineringar vecka 11-14 för att vi ska komma i balans i januari. Detta kan bara uppnås genom någon sorts prisjustering.

Om alla hjälptes åt skulle vi förhoppningsvis slippa slaktkö med överstående och för tunga grisar. Därmed skulle vi kunna få ut ett bättre pris för grisarna hela året. Handeln vill ha jämnstora detaljer av grisen, över­stående grisar ger väldig variation i slaktvikten. Om slakterierna sänkte slaktvikterna i tid före jul med tio kilo och höjde tillbaka vecka 52 så har vi en vecka tillgodo på slakten, det skulle också underlätta.

När vi drar ett köttberg framför oss blir det problem vid varje storhelg under våren, och en till sommar som denna 2018 med otrolig värme och stora över­stående grisar vill nog ingen uppleva igen.

 

Exempel på premie för planerad produktion

En grisföretagare som normalt skulle leverera 400 grisar vecka 1 kan:

A: leverera 300 till fullt pris samt få en premie från slakteriet, alternativt:

B: leverera 300 till fullt pris plus 100 till ett lägre pris

Katarina Rydén
Grisföretagare, Edsbruk