Publicerad 2018-12-15
EU-kommissionen och medlemsländerna jobbar inte tillräckligt för att implementera förbudet mot svanskupering, det slår Europeiska Revisionsrätten fast.Foto: Mostphotos

Önskas: bättre implementering av regler

Europeiska Revisionsrätten (ECA), har granskat efterlevnaden av EU:s djurvälfärdslagstiftning och konstaterar att det finns en del övrigt att önska på området.

Syftet med ECA:s granskning var att utvärdera de insatser som EU-kommissionen och medlemsländerna har utfört, för att förbättra välfärden för lantbruksdjur enligt målen i EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande för 2012–2015.

När det gäller exempelvis implementeringen av förbudet mot oinredda värphönsburar ser ECA framsteg. Däremot är den rutinmässiga svanskuperingen, som sker på merparten av de grisar som föds upp i EU, en av de saker som i rapporten står på listan över bristande efterlevnad av lagstiftningen.

ECA uppmanar EU-kom­mis­sionen att införa effektivare överrakning och vägledning för att öka efterlevnaden av reglerna. ECA förordar även stärkt koppling mellan tvärvillkor och djurvälfärd och införande av åtgärder för bättre djurvälfärd inom landsbygdsutvecklingsprogrammet, allt enligt LRF:s Brysselnytt.