Publicerad 2018-12-09
– Se till att vattenförsörjningen är på plats innan suggorna flyttas in i avdelningen, uppmanade Jörgen Lindahl, som är med i Expertgrupp smågrisöverlevnad.Foto: Emma Sonesson


Här finns pengar att tjäna

Expertgrupp smågrisöverlevnad konstaterar att det går att göra mycket för att förbättra på området, via relativt enkla insatser.

Smågrisgruppen hade tre testgårdar. Här arbetade man systematiskt via enkät, genomgång av stall och rutiner samt kartläggning av dödsorsak och när smågrisarna dött. Arbetet resulterade i en rad åtgärder.

– I de flesta fallen hade vi tolv, femton, tjugo förslag på åtgärder, men vi valde ut de tre viktigaste för varje besättning, berättade expertgruppens Jörgen Lindahl, och tryckte på vikten av att motivera alla medarbetare i arbetet.
– Alla måste veta vad som ska göras, när och hur.  

Flera faktorer påverkar

När expertgruppen gjorde uppföljning en tid efter arbetet, konstaterades att smågrisdödligheten sänkts på alla tre gårdarna. Implementering av ny genetik och hur väl man lyckats med reproduktionen är andra faktorer som under samma period påverkat antalet avvanda smågrisar per årssugga. Jörgen konstaterade dock att ökad produktion snabbt ger klirr i kassan.

– Små siffror kan ha stor betydelse. Det här är ett område där det finns riktigt mycket pengar i att vara lite mer ambitiös.

Förordar tak

Smågrisgruppens studieresa gick till Danmark. Ett av besöken gjordes på den anläggning där Seges testat olika typer av grisningsboxar för lösa suggor. På gården finns tio olika typer av grisningsboxar.

– Samtliga var ganska lika svenska boxar på alla utom en punkt, alla hade tak över små­grishörnet, sa Jörgen som menar att tak över hörnet ger jämnare och mer lagom temperatur, jämfört med bara lampa och/eller golvvärme, som lätt gör att det blir för varmt eller för kallt.

– En hel del lantbrukare har ett motstånd mot tak över smågrishörnet. Det är ett ganska speciellt svenskt fenomen. På de flesta andra håll i världen är det ingen tvekan om huruvida man ska ha tak över hörnet eller inte. Jag har svårt att hitta argument mot att sätta upp tak, sa Jörgen.

Test med mjölkkoppar

Den andra gården som besöktes i Danmark gjorde test i Seges regi med mjölkkoppar som komplement till suggans mjölk. Lantbrukaren testade att ha 14, 16, 18 respektive 20 smågrisar per sugga och mjölkkopp.

– De flesta suggor klarade det ganska bra. Men jag tyckte att smågrisarna i de allra största kullarna hade för mycket skador på huvudet. Lantbrukaren hade som ambition att efter försöken ha antalet fungerande spenar hos suggan plus två smågrisar i varje kull. Jag tror att mjölkkoppar kan vara ett sätt att undvika alltför stor del amsuggor, sa Jörgen, som menar att skillnaden mot att ge mjölkersättning i tråg är stor, på så vis att mjölken i kopparna alltid är fräsch.

Jörgen poängterade även mjölkkoppar, eller annan typ av utfodring av diande små­grisar, som en viktig faktor för att lyckas med avvänjning utan zinkfoder.
 

Smågrisdödlighet födsel till avvänjning före respektive efter projektet på testgårdarna
  Gård A Gård B Gård C
Dödlighet före projektet (procent) 18,1 19,5 12,2
Dödlighet efter projektet (procent) 16,3 16,7 10,6


Expertgrupp smågris­överlevnad

Rebecka Westin,
Gård & Djurhälsan
Pernille Elkjær/Christian Juul Volshøj, Svinerådgivningen
Jörgen Lindahl, Distriktsveterinärerna
 

Emma Sonesson
Grisföretagaren