Publicerad 2018-12-09
– Handlingsplan gris bildades 2014. Det övergripande målet var en ökad svensk grisproduktion. Sedan dess har det hänt mycket. Men vi kan konstatera att det aldrig är fel att ha målsättningar och en plan för hur man ska ta sig till målet, sa Theres Strand, Svenska Köttföretagen, på Expertgruppernas redovisning. Foto: Emma Sonesson

Inga genvägar till bra produktion

När Expertgrupperna inom 30 för 550 gav sig ut på turné för att berätta om vad de kommit fram till under den treåriga projekttiden, hade de fem grupperna flera saker gemensamt. Vikten av fokus, mål, idogt arbete och produktionsuppföljning återkom i flera av presentationerna.

Namnet 30 för 550 kommer från en vision om att kunna producera 30 smågrisar per sugga och år, till en kostnad av max 550 kronor, med bibehållen djuromsorg och låg antibiotikaförbrukning.

En del i 30 för 550 är de fem Expertgrupperna, vars uppgift har varit att utveckla spetsrådgivning inom små­grisuppfödning i Sverige, både via känd kunskap och via nya lärdomar och inspiration från andra länder. Syftet med Expertgruppernas Sverige-turné var att få ut kunskapen från projektet till en bred skara av svenska grisföretagare.

Allt hänger ihop

Theres Strand, Svenska Kött­företagen har haft en sammanhållande funktion i projektet med Expertgrupperna.
– Vi har sett att det är fullt möjligt att producera 30 små­grisar. Vi har också sett att man kan lyckas med en produktionskostnad på 550 kronor, dock inte i år, kommenterade hon den omdiskuterade titeln 30 för 550.
Vidare lyfte Theres komplexi­teten i att lyckas inom grisuppfödning.

– Expertgrupperna har varit uppdelade på olika områden. Men så här funkar det inte i en besättning. Allt hänger ihop. Det som ter sig som ett uppenbart problem kanske egentligen grundar sig på något annat. Så var lite envisa med att fundera på vad som är grundproblemet egentligen!

 

30 för 550 är ett delprojekt under kategorin Produktion i Handlingsplan gris. 30 för 550 består av tre delar; Produktivitetspengen, Expertgrupperna och Processledaren.
Produktivitetspengens syfte har varit att sätta fokus på produktionsuppföljning, produktionsförbättrande åtgärder samt öka efterfrågan på kvalificerad rådgivning i besättningarna. Pengen har betalats ut för smågrisar producerade 2017, 2016 och halva 2015.

Processledaren är ett rådgivningskoncept där en coachande rådgivningsstil tillämpas. Ett antal rådgivare har utbildats på området och konceptet håller på och testas på gård.

Expertgrupperna syftar till att utveckla spetsrådgivning inom smågrisuppfödning.

Systematiskt arbete

När Theres sammanfattade Expertgruppernas erfarenheter sa hon:

– Man skulle vilja ha den där enda åtgärden som gör stor skillnad. Men tyvärr finns det inga genvägar till en bra produktion. Allt måste göras genom fasta rutiner, att bli lite bättre hela tiden och att fortsätta att gneta. Ska man vara uppe på de här nivåerna måste man vara bra på alla delar i produktionen. Det kommer man inte lyckas med om man inte har en bra produktionsuppföljning och 100 procent koll på sina siffror. Vikten av att ha fokus, sätta upp mål och arbeta systematiskt är andra framgångsfaktorer som identifierats.

Arbetet med att sprida erfarenheterna från 30 för 550 kommer att fortgå framöver.
– Tanken är nu att respektive rådgivningsorganisation kan jobba vidare med att implementera erfarenheterna från 30 för 550 på gård.

Finansiärer av 30 för 550

LRF Kött
Svenska Köttföretagen
Lantmännen
Svenska Foder
Fodermix
Dahlbergs slakteri
Gotlands Slagteri
Ginsten
Skövde Slakteri
KLF
Swedish Agro
Vallberga Lantmän
Vilomix
Sveriges Grisföretagare
HKScan
KLS Ugglarps Dalsjöfors
Nyhléns Hugosons

Missa inte Expertgruppernas bästa tips i filmformat. Du hittar filmerna på Gård & Djurhälsans Youtubekanal!

Emma Sonesson
Grisföretagaren