Publicerad 2018-11-06
Med 2216 deltagare gick den årliga danska Svinekongressen av stapeln i slutet av oktober. Antalet deltagare utgjorde inget rekord i sig, men andelen lantbrukare i förhållande till tjänstemän var ovanligt högt. Foto: Emma Sonesson


Uppsvinget som torkade bort

När den danska grisbranschen höll svinekongress och årligt årsmöte, var stämningen inte alls lika uppsluppen som i fjol. Det som skulle bli ett bra grisår har bytts ut mot riktigt tuffa tider. Danskarnas stolthet över sin produktion är det dock ingen torka som rår på.

Danmark drabbades liksom Sverige av sommarens rekordlånga torka, även om de lokala skillnaderna är stora. Därmed är svindlande summor på foderfakturorna ett faktum för majoriteten av de danska grisuppfödarna och även om 2017 blev bättre än prognosticerat ekonomiskt sett, så täcker det inte upp för torktappet på långa vägar.

Men det är inte bara torkan som ställer till det för de danska grisuppfödarna. En stigande produktion i Europa, men också i USA och Kanada, gör det tufft på världsmarknaden för en exportberoende grisköttproducent som Danmark. Grispriset är nere i källaren.

– Det är aldrig bra med en låg notering. Men när den sammanfaller med en extremt dålig skörd, då är det verkligen allvarligt, sa Landbrug & Fødevarer svineproduktions ordförande Erik Larsen, och fortsatte:

– Dessvärre har vi inte sett de sista konkurserna som följer i krisens spår.

Den danska regeringen har till följd av torkan gjort lättnader för de danska grisuppfödarna, i form av borttagna produktionsavgifter på 112 miljoner danska kronor.

– Även om vi är tacksamma för det så utgör det bara en försvinnande liten del av det samlade torktappet, sa Larsen.
Men trots tuffa tider uppmanade han åhörarna att se framåt och tänka på kommande generationer. Seges svineproduktion avser som organisation att ta sig an framtiden med hjälp av en ny tre-punkts strategi, som presenterades. De tre benen i strategin består av konkurrenskraft, hållbarhet och certifiering samt djurvälfärd och accept från samhället.

 

Danskarna kämpar med att öka antalet grisar som föds upp ända till slakt. Som det är nu exporteras nästan hälften av landets 32 miljoner smågrisar. Ett tilltag för att stärka slaktgrisuppfödningen är Produktionskoncept slaktsvin.
– Här sätter vi fokus på att öka intjäningen, bland annat med hjälp av realtidsövervakning, sa sektordirektör Christian Fink Hansen. Foto: Emma Sonesson

ASF-frihet överordnat

Även om torka och dåliga grispriser gör tillvaron svår för danska grisföretagare, är det ett orosmoln som kanske är ännu lite mörkare än de andra - afrikansk svinpest (ASF). Ett utbrott av ASF i Danmark skulle givetvis drabba grisuppfödarna hårt ekonomiskt. Men det skulle också vara ett hårt slag mot hela landets ekonomi.

– Det är riktigt många exportkronor på spel här. Men det handlar även om djurvälfärd. Vi vill inte se våra grisar dö på det viset, sa Larsen, och fortsatte:

– Man kan nästan säga att resten av strategin är underordnad om vi inte lyckas hålla ASF ute.

Ett tilltag för att försöka hålla ASF utanför landets gränser är uppstramade regler kring tvätt och desinficering av djurtransporter vid gränsen. En annan åtgärd är ett viltstaket som Danmark planerar att bygga längs gränsen mot Tyskland. 30 miljoner kronor, motsvarande 90 öre per gris, avsätts för ändamålet från Svineavgiftsfonden 2019, och därmed betalar grisuppfödarna själva en väsentlig del av staketet.

– Det håller inte smittan ute, men det är en del av åtgärderna, konstaterade Larsen.

Mästare i grisuppfödning

Allt elände till trots så lyftes många saker på svinekongressens årsmöte som gör att danska grisuppfödare har alla anledning att vara stolta. Ett exempel är att danskarna enligt InterPigs senaste rapport ligger på delad förstaplats med Spanien i Europa, när det gäller produktionskostnad per kilo kött. I benchmarkingen är det bara USA och Brasilien som slår de båda europeiska grisgiganterna.

– Vi har generellt så höga omkostnader i Danmark att vi alltid ska vara mer effektiva än våra utländska kollegor. Det är verkligen bra att vi ligger så bra till i Europa. Det är ett tecken på att vi har producenter som förmår att få maximalt utbyte av den kunskap och det avelsframsteg som vi har skaffat gemensamt, sa Larsen.

InterPig visar också att danskarna ligger överst på listan, både när det gäller antalet avvanda smågrisar per kull som var 14,6 år 2017 och antalet sålda slaktgrisar per årssugga som var 31,3.

Andra saker som danskarna är stolta över är låg antibiotikaförbrukning, en kraftigt förbättrad situation när det gäller magsår hos suggor samt ett rekordstort avelsframsteg som gett en förbättring på 16,14 danska kronor per gris i snitt de senaste tre åren.

 

Erik Larsen är grisföretagare och tillika ordförande i Landbrug & Fødevarer svineproduktion. Frihandelsavtal med Japan som träder i kraft nästa år och en eventuell framtida ökad efterfrågan på importkött i ASF-drabbade Kina, framhöll han som små ljuspunkter för danska grisföretagare att se fram emot.Foto: Rasmus Lind

Sverige före

Samtidigt slås man som svensk av att danskarna inte är de som ligger främst på alla områden. Ett exempel är att det från 1 januari 2019 blir obligatoriskt med lokalbedövning innan kastration i Danmark, en omställning som svenska grisuppfödare gjort successivt fram till 2016.

Lösa suggor i BB-boxen är en annan företeelse som Sverige ligger före med. I Danmark går nu mellan två och tre procent av de konventionella suggorna i boxar som möjliggör att suggan släpps lös någon dag efter grisning. Seges svineproduktion har slutat att investera pengar i utveckling av boxar för fixerad digivning, då man ser att lösa suggor är framtiden.

Knorrar är en tredje utmaning för danskarna.

– Vi drömmer om, och arbetar hårt för, att det en dag blir möjligt att producera grisar med hela svansar. Men som alla vet är det en komplex problemställning. Långa svansar är ju bara bra djurvälfärd om vi kan undgå svansbitning, sa sektordirektör Christian Fink Hansen.

 

Genomsnittlig produktionskostnad per kilo varm slaktkropp 2017 enligt InterPig

Seges svineproduktions strategi 2018-2020

Konkurrenskraftig grisuppfödning

 • Flera slaktsvinsstallar och ökad slaktgrisuppfödning i Danmark
 • Ledarskap, bra arbetsplatser och duktiga medarbetare
 • Innovation på högt plan
 • Större andel specialuppfödnings­koncept
 • Undvika afrikansk svinpest - maximalt smittskydd
 • Full fart inom avelsarbetet


Hållbarhet och certifiering

 • Hållbar gris - certifieringskontroll
 • Dokumentation av miljöbelastning
 • Reduktion av fosfor
 • Utfasning av zinkoxid och reducerad antibiotikaförbrukning


Djurvälfärd och samhällsaccept

 • Handlingsplan för djurvälfärd 2020
 • Lokalbedövning vid kastration
 • Ökad spädgrisöverlevnad
 • Boxar för lösa suggor under digivningen
 • Ökad andel intakta svansar
 • Stärkt DANISH-koncept
 • Ökade insatser för stärkt ömdömme

Emma Sonesson
Grisföretagaren