Publicerad 2018-11-05

Jakten på alternativ till zink pågår

Danska Seges Svine-produktion är i gång med att söka lösningar inför 2022, då medicinskt zink till smågrisar blir förbjudet. I ett utfodringsförsök konstateras nu att man hittat två väl fungerande, men kostsamma koncept.

I försöket följdes grisar mellan sju och 30 kilo. Försöket bestod av en kontrollgrupp som fick foder utan medicinskt zink, en grupp som fick ordinarie zinkfoder samt fyra olika grupper som fick olika alternativ till zinkfoder, se tabellen.

Överfasningen från avvänjningsfoder till fas två började på dag elva, då grisarna vägde runt nio kilo. Överfasningen var klar 14 dagar efter avvänjning. I viktsintervallet 15 till 30 kilo fick grisarna ytterligare ett annat foder.  

– Vi förväntar oss inte att hitta ett trollpulver som bara helt enkelt kan ersätta zink. Lösningen måste hittas genom att säkra en problemfri avvänjning, och att introducera nya och bra rutiner när det gäller exempelvis skötsel, hälsa och foder, säger Lisbeth Shooter som arbetar med foder­effektivitet på Seges.

Bra men dyrt

Konceptet från Trouw Nutri-tion visade på statistiskt säker bättre produktivitet och lägre behandlingsfrekvens jämfört med gruppen som fått medicinskt zink. Foderkostnaden var dock åtta kronor högre per gris, vilket den ökade produktiviteten inte kunde väga upp.

Grisarna som fått konceptet från Vitfoss producerade i nivå med de som fått zinkfoder, men fodret kostade 6,60 kronor extra per gris. Grisarna som fått koncepten från FRAmelco och Evonik hade produktivitet och behandlingsfrekvens i nivå med de som fått kontrollfoder utan medicinskt zink.

Forskarna konstaterar även att effekten av medicinska halter av zink endast förekommer under den period då det tilldelas.

Översikt över de fyra testade foderkoncepten
  FRAmelco Trouw Nutrition Evonik Vitfoss
Reducerad proteinhalt   x x x
Ökad aminosyranivå   x x x
Monoglycerider x     x
Organiska syror x x x x
Probiotika   x x x
Fibrer   x x x
Extra enzymer   x   x
Organiska mineraler       x
Tillsats i vatten av syra alternativt probiotika   x x  

Källa: Seges Svineproduktion

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren