Publicerad 2018-02-15

Ny genetik kräver nytt foder

– Vi ser en tendens till allt lägre avvänjningsvikter ute på gårdarna i dag. Det är ett tecken på att även de diande grisarna behöver ett annat foder än det äldre avelsmaterialet, sa Maria Malmström, Swedish Agro.
    Foto: Emma Sonesson
 

Det nya avelsmaterialet i Sverige kräver ett annat foder än vad vi traditionellt sett är vana vid att använda. Maria Malmström, Swedish Agro och Kerstin Sigfridson, Lantmännen Lantbruk, gav sin syn på saken.

Både TopigsNorsvin och DanAvl tillhandahåller rekommendationer, när det gäller hur respektive avelsmaterial bör utfodras för att dess potential ska utnyttjas optimalt. Jämfört med de mer traditionella, svenska rekommendationerna handlar det till flera djurkategorier om foder med högre nivåer på aminosyror och protein. En annan gemensam nämnare är en anbefallning om fler olika sorters foder.

– Tänk rätt foder till rätt gris, sa Maria Malmström som är produktchef för grisfoder på Swedish Agro.

Fler foder

I många av de svenska besättningarna finns det dock inte möjlighet att utfodra så som avelsbolagen rekommenderar. Det kan röra sig om att antalet silos eller restmängden i blötfoderanläggningen begränsar.

– Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att se fler foder, inte bara i vårt fodersortiment, utan även hemma hos er. Jag tror att vi kan göra effektivare eller mer lönsamma foderlösningar med en silo eller två till på gården, sa Kerstin Sigfridson som är produktutvecklare inom Piggfor på Lantmännen Lantbruk.

Produktionsuppföljning


– Kanske utfodrar vi i framtiden med spannmål och rena aminosyror, utan de traditionella proteinråvarorna, spekulerade Kerstin Sigfridson, Lantmännen Lantbruk.

De båda foderexperterna slog även ett slag för produktionsuppföljning.

– Vi kan optimera och göra förändringar när det gäller foder. Men faktorer som personal, management, inredning, utfodringsutrustning och djurhälsa spelar också in. Den ekonomiska nyttan bör följas upp, sa Maria.

– Det är lätt att säga att det ska vara rätt foder. Det är svårare att definiera vad som är rätt. Men kom ihåg att grisen alltid har rätt, sa Kerstin och syftade på att grisarna alltid svarar på det foder de får, vare sig det är i positiv eller negativ riktning. Utan produktionsuppföljning kan det dock vara svårt att avläsa olika nyanser i grisens svar.

Tips från rådgivaren

Hur ser innehållet ut i det i foder som når grisens tryne?

Fundera över noggrannheten i foderanläggningen, restmängder, pH i fodret, råvaruvärdering och aminosyraförluster på vägen.

Per Knudsen, som är rådgivare på Danish Crown och arbetar i Sverige.

Emma Sonesson

Grisföretagaren