Från vänster; Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen, Benedicta Molander, Gård & Djurhälsan och Åsa Bönnestig, Svenska Köttföretagen, som alla tre ingår i expertgrupp avel och rekrytering. Här tillsammans med Ulla Ketola, HKScan och Maria Eriksson, Nordic Genetics, utanför HKScans huvudkontor i Åbo. Foto: Emma Sonesson

Svensk expertgrupp hämtar  inspiration i Finland

Jan Vughts kommer från Nederländerna men bor sedan många år tillbaka i Finland. Han arbetar som rådgivare på HKScan, både i Finland och i Sverige.Foto: Emma Sonesson

Ett av uppdragen för expertgrupperna inom 30 för 550 är att åka på en studieresa för att hämta kunskap och inspiration. Grisföretagaren följde med när expertgrupp avel och rekrytering åkte till Finland för att dra lärdom av hur man jobbat med att implementera TN70 där. Även om TN70 i många fall presterat över förväntan i båda länderna finns det en del utmaningar som till stor del är gemensamma mellan länderna.

Finland har, liksom Sverige, relativt nyligen bytt avelsmaterial på modersidan inom grisuppfödning. Finska grisuppfödare köper genetik via slakterierna. HKScans uppfödare använder TN70 från Topigs Norsvin, medan Atrias uppfödare använder danskt material.

 – Eftersom HKScans uppfödare i Finland gjort samma resa som svenska grisföretagare håller på med, känns det naturligt att vända sig dit för att utbyta erfarenheter, säger Linda Lundberg, Svenska Köttföretagen, som är en av tre i expertgrupp avel och rekrytering.

Hösten 2013 började försäljningen av TN70 i Finland, och resultaten lät inte vänta på sig. 2014 producerade gårdar med fler än 300 suggor 25,5 smågrisar per sugga och år. Motsvarande siffra 2016 var 30,1.

– Det har skett en fantastiskt snabb förbättring av resultaten i och med att vi börjat använda rätt genetik. Vi blev lovade en gris mer per kull men vi fick fler, säger Ulla Ketola som är kategorichef för gris på HKScan.

Sedan försäljningen av TN70 började i Finland under hösten 2013 har resultaten inom smågrisuppfödning stigit stadigt, och kunniga på området menar att taket är långt ifrån nått.
Foto: Mostphotos

Diskussioner med Topigs Norsvin

Jan Vughts är seniorrådgivare på HKScan och arbetar i både Finland och Sverige. Bland annat är han ansvarig rådgivare för HKScans livdjursuppfödare i Finland. Han menar att det är viktigt att kontinuerligt diskutera med Topigs Norsvin vilken typ av TN70 man föredrar.

– Vi vill exempelvis inte ha fler levande födda. Vad kostar marginalgrisen? Femtegrisarna föder i snitt 17,7 smågrisar och riskerar att bli utmattade under grisningen. Det här är saker som vi diskuterar med Topigs Norsvin, säger han.

Jan efterfrågar dessutom att avelsdjuren bör ha minst 16 fungerande spenar istället för som nu 14. Dessutom menar han att modersegenskaper bör väga tyngre i avelsmålen och att fokus på antalet levande födda bör minska.

– Jag ser gärna mer robusta smågrisar i jämnare storlek som suggan själv klarar av att försörja, säger han.
För Sveriges del kan diskussionerna bland annat gälla det faktum att våra inhysningssystem för dräktiga suggor i många fall är speciella. Djupströbäddar är ovanliga på de flesta andra håll.

Brunstar tidigare

Men inte nog med att TN70 får många smågrisar. Hybriden är dessutom väldigt fertil, vilket gjort att grisningsprocenten förbättrats. Man har även kommit underfund med att TN70 kommer i brunst en halv dag tidigare än det äldre avelsmaterialet.

Som faderras använder den finska delen av HKScan i dag DanAvls Duroc men man håller på och undersöker vilken ras som egentligen passar bäst ihop med TN70. Målet är att få fram en optimal slaktkropp och köttkvalitet samtidigt som man gärna skulle vilja kunna ge slaktgrisarna fri tillgång till foder under hela uppfödningsperioden, för att i möjligaste mån undvika svansbitning.

Lagom tillväxttakt

Enligt de finska erfarenheterna kring implementeringen av TN70 är många problem foderrelaterade. Recepten inom en stor del av den finska foderindustrin har uppdaterats med inspiration från Topigs Nor­svins manual för hybriden. Jan menar dock att det saknas foderrådgivare som supportar grisföretagarna i hur suggorna bör utfodras, både i Finland och Sverige. Han menar även att större ansträngningar borde göras för att säkerställa att gyltorna växer i rekommenderad takt, allt för att skapa ett hållbart djur.

– Och glöm inte miljön de växer upp i. Framtiden börjar ofta på ett dåligt ställe, tillägger han.
Ulla tillägger att hon ser många suggor ute i besättningarna som är hårda i magen inför grisning, till följd av en icke optimal utfodring.

– Det handlar om fiber­mängd och fiberkvalitet i fodret. Det kan inte ersättas av halm, säger Jan.

Management avgör

Men även om foder och miljö är viktigt trycker Jan hårt på att djurskötaren och management är det som i slutändan avgör.

Sammanfattningsvis är det svårt att ta miste på entusiasmen över att ha bytt till ett modernt och produktivt avelsmaterial inom HKScan i Finland.

– TN70 är en extremt effektiv hybrid. Men än finns det utrymme för ytterligare förbättringar, taket är inte nått, konstaterar Ulla.

I nästa nummer av Grisföretagaren får du följa med när expertgrupp avel och rekrytering besöker en finsk livdjursuppfödare. Expertgruppen kommer även att redogöra för vilka detaljer från Finland som de tycker är värda att ta med sig hem och jobba vidare med i Sverige.

Erfarenheter i Finland av TN70 hittills

 • Bättre exteriör
 •  
 • Bättre fertilitet
 •  
 • Bättre smågrisvitalitet
 •  
 • Bättre modersegenskaper hos suggorna

Att vara uppmärksam på:

 • Extremt stora kullar kräver mycket av foder och management.
 •  
 • Foderintaget under digivningen.
 •  
 • Storleken på de vuxna suggorna, stora djur kräver mycket underhållsfoder.

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren