Tio i topp  2016 Smågrisproduktion (föregående års placering inom parantes)

1    (1) Persgård, Anna och Örjan Bertilsson, Varberg

Smågrisbesättning med 276 suggor i 4,4,3-veckorssystem. 30,8 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna och medarbetarna Annelie Svensson, Fredrik Stigsson, Abedin Berisha och Annika Bengtsson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av två grisningsavdelningar och tre tillväxtavdelningar. Sinsuggorna inhyses i trerummare. Grisarna utfodras med hemmablandat blött foder. Skattad arbetstidsåtgång är 12 tim/årssugga.

Nöjd med i stallet: Ljust och trivsamt stall med egenutvecklad, lättarbetad grisningsbox för lösa suggor. Klimatstyrd och lättarbetad smågrishörna.

Framgångsfaktorer: Galtvagnen som används vid betäckning är bra. Arbetsrutinerna är strikta och utvärderas och förbättras hela tiden för en ökad effektivitet. Lägger mycket tid i stallet vid grisning. Egen rekrytering, framgångsrikt avelsmaterial och god hälsa på djuren. Alla jobbar tillsammans likt ett racingteam och har varit jätteduktiga, både de som jobbar på gården och till exempel rådgivare Jessica Sandberg på Griskonsult.

2  (2) Erland och Ann Jakobsson, Ljungbyholm

Integrerad besättning med 90 suggor i 3-veckorssystem. 29,7 producerade smågrisar/sugga och år.
Gården ligger i Voxtorp söder om Kalmar, ägs av Erland och Ann Jakobsson och sköts av ägarna samt medarbetarna Dick Fröberg och avbytaren Gudrun Andersson. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar med 1,2 meter gjutjärnsspalt utan fixeringsmöjlighet och sinsuggavdelningen består av trerummare. I tillväxt­boxarna används turbomater. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 22 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Den egendesignade grisningsboxen med en stor skyddad små­grishörna.

Utgödslingssystemet möjliggör en relativt hög halmandvändning.

Framgångsfaktorer: Avelsframsteget har varit bra. Många levande födda smågrisar i kombination med att alla gyltämnen som väljs ut för rekrytering har 16 spenar. Minskad utslagning av förstagrisare har uppnåtts genom att gruppera dessa separat efter avvänjning. Detta har lett till färre slagsmål och skador vilket i sin tur har bidragit till att fler suggor behålls i produktion och ett bättre avelsframsteg
.
Suggornas foderomvandlingsförmåga uppskattas ha blivit bättre.

2 (-) Gamlegård, Alf Söderlin och Annelie Hjalmarsson, Lövestad

Smågrisbesättning med 115 suggor i 7,7,8-veckorssystem. 29,7 producerade smågrisar/sugga och år.
Gården ägs och sköts av Alf Söderlin och Annelie Hjalmarsson. Till sin hjälp har de också Sven Arne Nilsson som anställd. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggavdelning, vilken består av djupströbäddar med ätbås. Tillväxtboxarna har plats för två kullar och det är fri utfodring i automater. Grisarna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 20 tim/sugga och år.

Nöjd med stallet: Stallet fungerar bra med en effektiv planlösning. Det är nära till allt. Boxarna och utgödslingen fungerar bra med mycket halm.

Framgångsfaktorer: Att ha ett gott djuröga och en bra avel för att få produktiva och hållbara suggor. För att nå en bra produktion så är det viktigt att man kostar på djuren ett bra foder.

4   (7) Kialtsdal, Frederik Nilsson, Vinslöv

Smågrisbesättning med 400 suggor i 3-veckorssystem. 29,5 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Frederik Nilsson och sköts tillsammans med förmannen Tommy Axelsson, personalen Valentin Pavliuk och Bogdan Pavliuk. Besättningen köper in gyltämnen. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt, tillväxtboxar med tak och djupströbädd till sinsuggorna. Grisarna utfodras med torrt inköpt foder. Arbetsåtgången är skattad till 10 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Djupströbäddarna ger starka ben på suggorna. Helheten i stallet är bra.

Framgångsfaktorer: Bra och engagerad personal som är väldigt resultatinriktade. Har kört igång hårt med TN70. Högt antal levandefödda. Medel­kullnummer i besättningen är 3. Bra samarbete med veterinär Erik Lindahl, Lundens Djurhälsa.

5 (10) Blackert Lantbruk, Jeanette och Hans Blackert, Skänninge

Integrerad besättning med 456 suggor i 3-veckorssystem. 29,1 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Jeanette och Hans Blackert och sköts tillsammans med medarbetarna Karin Linderson, Mattias Fyhr och David Wessman. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av BB-boxar, tillväxtboxar och djupströbädd till betäcknings- och sinavdelning. Suggorna utfodras med hemmablandat blötfoder som innehåller bönor, vassle och gränsmjölk, i ett restlöst system. Skattad arbetsåtgång är 13 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Rationellt stall som ger bra djur- och arbetsmiljö.

Framgångsfaktorer: Engagerad personal och duktig veterinär som är väldigt intresserad. Jobbar efter strikta rutiner som hela tiden utvärderas och förnyas. Förbättrad djurhälsa, bättre avelsmaterial med fler levandefödda och en sugga som tar hand om sina kultingar bättre. Det är roligt att gå till jobbet!

6 (4) Junegården, Daniel och Jennie Juneberg, Kalmar

Smågrisbesättning med 550 suggor i 2-veckorssystem. 28,9 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen sköts av ägarna och personalen Mantas, Göran, Jan och Isabelle. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsstall och tillväxtstall. Betäckningen sker på djupströ och sinsuggorna inhyses i trerummare. Suggorna utfodras med torrt färdigfoder. Skattad arbetsåtgång 13 tim/sugga och år.

Nöjd med stallet: Grisningsboxarna har mycket spalt och smågrishörnan har tak och värmelampa. Färdigfodret som utfodras torrt är lättskött och säkert. Alla medarbetare har sina specifika ansvarsområden men alla har kunskap om varandras områden och hjälps åt.

Framgångsfaktorer: Personalen är duktig, engagerad och har arbetat länge i företaget. Noggranna rutiner vid grisning har bidragit till låg dödlighet. Snålar inte med insatser såsom arbetstid, halm, foder, värme, tvättning eller rengöring av foderhoar. Trågavskiljare mellan alla sinsuggor ger ett jämnt hull.

7  (8) Åby storgård, Charlotte Önnestedt och Per Pålsson, Ödeshög

Integrerad besättning med 330 suggor i 2-veckorssystem. 28,6 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Charlotte Önnestedt och Per Pålsson och sköts tillsammans med Lisa Holmström som jobbar på gården. Besättningen har egen rek­rytering. Stallarna består av grisningsboxar med gjutjärnsspalt och tillväxtboxar med tvärtråg. Sinsuggor i Burträskboxar. Suggorna utfodras med eget blötfoder innehållande spannmål, premix, soja och vassle. Skattad arbetsåtgång 11 tim/sugga och år.

Nöjd med i stallet: Bra planlösning på stallet - nära till alla djuren, yteffektivt, lättskött och lättarbetat.

Framgångsfaktorer: Man arbetar med struktur och tydliga arbetsrutiner som utvärderas kontinuerligt. Noggrann dokumentation. Ett gott hälsoläge. Engagerade ägare och duktig medarbetare.

8  (-) Long Smågris AB, familjen Wiberg och Daniel Stensson, Vara

Smågrisbesättning med 600 suggor i 2-veckorssystem. 28,3 producerade smågrisar/sugga och år.
Gården ägs av familjen Wiberg och Daniel Stensson och sköts av driftansvarig Peter Larsson samt personalen Ingrid Svensson, Stina Carlson, Jenny Karlsson, Alexander Novikovskyi och Maria Svanberg. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av tre BB-avdelningar där strategisk halmning tillämpas, fem tillväxtstallar, sinsuggor i trerummare och betäckning i lösdrift med seminbås och stimulus. Suggorna utfodras med eget blötfoder innehållande vassle, soja och premix. Skattad arbetsgång 16–18 tim/sugga och år.

Nöjd med stallet: Lättarbetat med bra överblick över djuren och ett bra stallklimat.

Framgångsfaktorer: Mycket duktig personal med bra rutiner. Ägarna ger frihet under ansvar, vilket innebär att alla har ett stort engagemang och drivkraft framåt. Jobbar mycket med hull på suggorna och klövhälsa, detta resulterar i mer vitala och rörligare suggor. Jobbar mycket med skiftesdigivning och amsuggor. Stallarna ska alltid vara uppvisningsbara med god djuromsorg och sund och etisk uppfödning.

9  (-) Sofielund Lantbruks AB, Anette och Fredrik Persson, Fjälkinge

Integrerad besättning med 380 suggor i 3-veckorssystem. 28,1 producerade smågrisar/sugga och år.
Besättningen ägs av Anette och Fredrik Persson och sköts tillsammans med medarbetarna Linda, Linnéa och Magdalena. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar med traditionell grisningsbox, tillväxtavdelningar och djupströbäddar. Suggorna utfodras med köpt blötfoder och kvargvassle.

Nöjd med stallet: Tak över smågrishörnan.

Framgångsfaktorer: Suggorna fungerar mycket bra och bra avelsmaterial. Personalen presterar mycket bra och har bra djuröga och följer rutiner noggrant. Använder amsuggor. Vid grisning går man kvällsrunda när det är som mest intensivt.

9 (-)Elgesta Förvaltning AB, Örebro

Smågrisbesättning som är delvis integrerad med 660 suggor i 1-veckasystem. 28,1 producerade smågrisar/sugga och år.

Förman i smågrisproduktionen är Jessica Olsén. Besättningen har egen rekrytering. Stallarna består av grisningsavdelningar, tillväxtavdelningar, betäckning på djupströ och dräktighetsstall med trerummare. Suggorna utfodras med eget blötfoder. Verklig arbetsgång är 24 minuter/30 kilo smågris exklusive reparationer och underhåll.  

Nöjd med stallet: Lättarbetade grisningsboxar, bra ventilation, rejäl panncentral som kan tillföra bra med värme.

Framgångsfaktorer: Outstanding medarbetare! Nära kontakt med rådgivare och veterinärer. Vattenrening med Anolytech. Ständigt förbättringsarbete. Växtodlingen är anpassad till grisproduktionen. Resultatet är uppbyggt under flera år för att få en bra och stabil produktion.

Resultat för besättningarna på topplistan

Föregående års resultat inom parantes

Producerade smågrisar/årssugga    29,1    (28,6)
Medelantal suggor+gyltor    391    (270)
Levande födda/kull    14,7    (14,5)
Avvanda per kull    12,8    (12,6)
Dödlighet före avvänjning, %    12,4    (12,9)
Dödlighet efter avvänjning, %    1,4    (1,2)
Grisningsprocent    90,6    (89,1)
Improduktiv tid, dagar    9,8    (10,5)

Alla besättningar som sänder in resultat till medeltalsberäkningen har möjlighet att hamna på 10 i topp.

I referensgrupp WinPig har vi beslutat att följande regler ska gälla för att besättningen skall vara aktuell för topplistan:

De insända resultaten skall tillsammans omfatta minst 250 dagar.

Det måste finnas minst två perioder insända under året.

Perioder räknas till de år de avslutas, det vill säga alla perioder med slutdatum under 2016 räknas till 2016.
Referensgruppen förbehåller sig rätten att utesluta eller korrigera resultatet för besättningar där vi (om möjligt i samråd med eventuell rådgivare) bedömer att resultatet är felaktigt eller orimligt.

Referensgrupp WinPig har bestått av Kerstin Annér, Thea Kristensson och Ingvar Eriksson - Gård & Djurhälsan, Åsa Bönnestig - Svenska Köttföretagen, Sarah Johansson - KLS Ugglarps, Sophia Isberg - HKScan Agri och Caroline Germer - Skövde Slakteri.