Theres Strand, Svenska Köttföretagen, fungerar som samordnare inom projektet 30 för 550. Foto: Emma Sonesson

Halvtidsavstämning för Expertgrupperna

30 för 550 är en del av Handlingsplan gris. Grisföretagaren var med när expertgrupperna inom 30 för 550 hade halvtidsavstämning och redogjorde för vad de arbetat med under projektets första år. På agendan stod både lärorika erfarenheter från gruppernas testgårdar och inspiration från utlandet.

Handlingsplan gris bildades sommaren 2014 i spåren av den griskris som då rått under ett par års tid.

– 22 aktörer ansvarar för att de 36 åtgärderna som ingår i Handlingsplan gris genomförs. Var och en av åtgärderna ska på sitt sätt bidra till en ökad svensk grisuppfödning, sa Theres Strand, Svenska Köttföretagen, inledningsvis på avstämningsmötet.

Unikt för Handlingsplan gris är att hela kedjan från uppfödning till handel är samlad.

– Det samarbetet har bidragit till att handeln på ett tydligare sätt förstår kopplingen - det måste finnas svenska grisföretagare för att det ska finnas kött att sälja, sa Theres.

Testgårdar och studieresa

En del i Handlingsplan gris är det projekt som kallas för 30 för 550. Målet med 30 för 550 är att de bästa 25 procenten av svenska grisföretagare 2018 ska klara av att föda upp 30 smågrisar per sugga och år till en maximal kostnad av 550 kronor per gris, därav namnet på projektet.

En del i 30 för 550 är att utveckla en spetsrådgivning som ska kunna bistå grisföretagarna i arbetet med att nå målet. Inom det projektet bildades det för omkring ett år sedan sex olika expertgrupper med olika inriktningar. Expertgrupperna består av veterinärer och rådgivare och uppgiften för varje grupp har det första året varit att knyta an till vardera tre testgårdar där man jobbar med att utveckla spetsrådgivning, samt att genomföra en studieresa i syfte att hämta hem användbar kunskap till Sverige.

På kommande sidor kan du läsa en sammanfattning av expertgruppernas erfarenheter såhär långt. Projektet med expertgrupperna fortlöper till och med 2018 och grupperna kommer nu att jobba vidare med samma och/eller nya testgårdar.

Expertgruppernas inriktningar

  • Avel och rekrytering
  • Fruktsamhet
  • Ekonomi
  • Spädgrisöverlevnad
  • Tillväxtgrisar
  • Foder - fungerar som stöd åt övriga grupper och har inga egna testgårdar

 

Emma Sonesson
Grisföretagaren