Åsa Bönnestig, avelschef på Svenska Köttföretagen, berättade om livdjurslyftet, ett projekt som syftar till att kvalitetssäkra de livdjursproducerande besättningarna och transporten av livdjur. – Som kund ska man veta vad man får när man köper in livdjur, sa hon. Foto: Emma Soensson

Önskas: återkoppling och framförhållning

Svenska Köttföretagens avels­chef Åsa Bönnestig redo­gjorde för aktuella frågor på genetikfronten, och efterfrågade både framförhållning och input kring vad man som grisföretagare vill ha när det gäller både livdjur och semin.

2013 kom de första hybriderna av TN70, då kallad Lydia, ut på den svenska marknaden.

– TN70 har ett annat lynne än vad vi var vana vid, och kräver annan utfodring, sa Åsa och konstaterade att den nya genetiken nu, efter en del inkörningsproblem, på allvar börjar sätta spår i form av högre produktivitet ute i besättningarna.

Men trots att det är utländska avelsbolag som förser Sverige med grisgenetik, menar Åsa att svenska grisföretagare ändå har visst inflytande över materialet.

– Vi styr inte över aveln. Men vi kan påverka vilka galtar vi väljer att ta in till Sverige. Därför är det viktigt att vi får input runt vad man som genetikkund vill ha, vilka egenskaper ska vi prioritera när vi väljer galtar?

Avtal

På faderrassidan finns det sedan i somras, förutom hampshire och norsk duroc, även dansk duroc tillgänglig på seminstationen i Hållsta. De danska moderraserna förväntas bli tillgängliga sista kvartalet 2018 och Åsa efterfrågade redan nu information från kunderna om vilken genetik man vill använda sig av framöver. Hon slog även hål på ryktet som florerat om att den som väljer att dansk duroc förbinder sig att göra det två år framåt i tiden.

– Man ska skriva på ett avtal, buyers declaration, men det innebär inte att man måste köpa dansk genetik i två år, det innebär bara att man har möjlighet att göra det.

Genetik­verksamhet i siffror

  • Från seminstationerna i Hållsta och Hudaryd levereras mellan 12 000 och 14 000 semindoser ut varje vecka.
  • 21 gårdar föder upp hybriden TN70 till försäljning.
  • En gård uppförökar dansk genetik.
  • En gård tar fram bruksgaltar av norsk duroc.
  • Varje vecka säljs omkring 500 livdjur.
  • En grov bedömning är att hälften av besättningarna i Sverige tillämpar alternerande återkorsning och hälften köper in rekryteringsdjur.