I Sverige finns i dag tre besättningar som arbetar med avel på renrasig Hampshire. Dessutom finns det en besättning i Norge och en i Storbritannien.Foto: Svenska Köttföretagen

Fortsatta framgångar för HKScan Hampshire

Hampshiregenetiken ägs av HKScan, och avelsarbetet sker i nära samarbete med avelsbolaget JSR Genetics i Storbritannien, samt ScanPig i Norge. Totalt sett bedrivs avelsarbetet i fem avelsbesättningar, varav tre i Sverige. Här beskrivs avelsarbetet och de genetiska framstegen som uppnåtts under det gångna året

Hampshireåret 2016 har visat på goda resultat och framsteg. Under året har avelsmålet för Hampshire justerats, vilket innebär högre tryck på produktionsegenskaper som tillväxt och foderförbrukning, samt ökat tryck för osteokondros. Egenskaper som de senaste åren visat stor framgång, som späcktjocklek och köttprocent, har fått en lägre vikt i avelsmålet.

Målet med den svartvita faderrasen är grisar med hög tillväxt och köttprocent, effektiv foderomvandlingsförmåga och med en god hållbarhet. Förutom stora framsteg av dessa egenskaper tillkommer RN-genen som ger Hamp­shire dess unika köttkvalité, som inte finns hos någon annan ras. Hampshire har också, genom DNA-analyser, visat sig vara extra motståndskraftig mot E. coli.

100 kilo på 134 dagar

Under året har besättningarna i Sverige och Norge tagit fram 823 renrasiga Hampshire­kullar. Av dessa har 52 procent varit gyltkullar vilket ger ett snabbt genetiskt framsteg. Det har ekolodats 5 367 grisar i besättningarna och galtarna, 2 614 stycken, har haft en medeltillväxt på 733 gram per dag från födsel till 100 kilo, det vill säga endast 134 dagar till 100 kilo. Späcktjockleken vid 100 kilo har minskat 0,4 millimeter till 7,6 millimeter.

Av de ekolodade djuren har 400 testats i foderautomater och galtarna har i medel förbrukat 141 kilo foder mellan 35 och 100 kilo, vilket är tio kilo mindre i jämförelse med förra året. I samma intervall har de växt 1 098 gram per dag i genomsnitt, vilket är en ökning på 60 gram per dag jämfört med förra året.

Antalet grisar till skinkstyckning var 412, detta ger värdefull information om osteo­kondros och köttprocent. Resultaten visar att osteokondros fortfarande håller sig på en mycket låg nivå. Under året var köttprocenten för alla slaktade Hampshiredjur, både gyltor och galtar, 62,0 procent.

Genetiska trender visar att den totala vinsten under de fyra senaste åren är 21 svenska kronor per slaktsvin och år.

Ny avelsbesättning i Storbritannien

Tidigare exporterades levande galtar till Storbritannien men sedan uppbyggnaden av deras egen avelsbesättning tar de numera själv fram galtar till semin och bruksbesättningar. Under 2016 föddes det där 419 Hampshirekullar. Under året har export av frysta semindoser från Sverige skett till avels­besättningen i Storbritannien, samt till en ny kontakt i Schweiz.

Ökande försäljning

Glädjande ses en ökad efterfrågan av Hampshire hos besättningarna runt om i landet. Seminförsäljningen av Hamp­shire i Sverige ökade med 11,4 procent under 2016, och med hela 26,3 procent i Norge.

På Svenska Köttföretagens seminstationer kan man välja mellan olika sortiment av Hampshiredoser; standarddos, toppgaltar, vilket innebär de 20 procent bästa galtarna samt legs, vilket innebär de 15 procent bästa galtarna med avseende på avelsvärde för ben. För HKScans leverantörer finns dessutom tillvalet Piggham, vilket garanterar RN-genen för köttkvalité.

 

Maria Eriksson
Monica Hansson

Nordic Genetics