Hans Agné är vd för Svenska Köttföretagen, som ansvarar för distribuering av dansk genetik till svenska grisföretagare.Foto: Svenska köttföretagen

Hallå där Hans Agné!

Det har funnits danska gener på uppförökningsgården i Östergötland i flera år nu. Varför har det tagit så lång tid att få till stånd försäljning av det danska avelsmaterialet till svenska grisföretagare?

– Att utforma fungerande avtal mellan Svenska Köttföretagen och DanAvl har varit betydligt mer komplicerat än vad vi kunnat tro. Det har dragit ut på tiden. DanAvl är vana vid det här arbetssättet, men det är inte vi.

Varför behöver avtalen vara så komplicerade?

– DanAvl vill försäkra sig om att deras genetik inte sprids på sätt som de inte har kontroll över, att ingen kan använda genetiken utan att DanAvl får betalt. Från Svenska Köttföretagens sida handlar det om att skapa avtal där det tydligt framgår vad som gäller för de svenska grisföretagare som väljer att använda DanAvls material. Jurister har varit inblandade i processen för att det inte ska kunna uppstå tveksamheter eller tvister i ett senare skede.

Vilka produkter från DanAvl kommer att finnas tillgängliga för svenska grisföretagare att köpa?

– Nu först gäller det semin från dansk Duroc samt ett väldigt begränsat antal vita hybrider. Från och med hösten 2018, när TopigsNorsvins exklusivitetsavtal för de vita raserna går ut, utökas sortimentet med semin från dansk Lantras respektive Yorkshire. Man ska dock komma ihåg att de första generationerna inte är renrasiga danska djur, utan korsningar med Hampshire respektive svensk Lantras eller Yorkshire.