En förening med flera uppgifter
Den svenska marknaden för gris har under de senaste åren gjort en omvälvning. Ser vi tillbaka till mitten utav 1900-talet så var det handlarna i staden som satte sig ner, och bestämde vad man tyckte var ett lämpligt inköpspris för dagens marknadshandel som ofta ägde rum på stadens torg. Då bildades våra kooperativa föreningar för att skapa egna marknadsplatser, oftast med slakteri, i syfte att själva kunna vara en spelare på marknaden och med ett samlat utbud vara med och styra prisbilden. Läs mer »

En förening med flera uppgifter

Den svenska marknaden för gris har under de senaste åren gjort en omvälvning. Ser vi tillbaka till mitten utav 1900-talet så var det handlarna i staden som satte sig ner, och bestämde vad man tyckte var ett lämpligt inköpspris för dagens marknadshandel som ofta ägde rum på stadens torg. Då bildades våra kooperativa föreningar för att skapa egna marknadsplatser, oftast med slakteri, i syfte att själva kunna vara en spelare på marknaden och med ett samlat utbud vara med och styra prisbilden.

Byt kanyl ofta!

Att använda smutsiga kanyler är ett effektivt sätt att sprida smitta, det gäller även när det är grisar som sprutas. Man har sett i olika försök att om man vill smitta en gris med ett virus så kan det krävas 1 000 gånger så många viruspartiklar för att grisen ska bli sjuk om viruset ges via luftvägarna jämfört med via en kanyl. Om viruset ges via mag/tarmkanalen så krävs det ännu mera virus för att grisen ska bli sjuk. Därför är det bra att byta kanyler ofta. När man till exempel vaccinerar smågrisar eller ger järn så bör man som minimum byta mellan varje kull.