Med trumfkortet på hand
Vi närmar oss årets stämma, och nu skriver jag ledare nummer 88 efter åtta år som ordförande och nio år i styrelsen för Sveriges Grisföretagare (SGF). Och nu är det dags att lämna över rodret till en efterträdare. Ser man tillbaka så hinner det hända mycket i vår näring under nästan ett decennium. Läs mer »

Håll koll på överskridna dagar med kontrollistan

I WinPig finns en smart funktion som heter kontrollista, den visar dig vilka djur som har överskridit ett visst antal dagar. Dessa datumgränser kan man ställa in själv och de varierar för olika händelser. Detta kan underlätta då den varnar för vilka djur som bör kollas upp och hjälper dig att hålla koll så att inga djur har blivit bortglömda. Kontrollistans layout kan ändras så att den passar olika besättningars behov, genom att ta bort och lägga till kolumner. Genom att använda filterraden kan man söka efter ett specifikt djur eller djur som till exempel har en specifik händelse. Alla dessa tips och tricks för att anpassa kontrollistan beskrivs nedan.