En ärlig väg att gå
För några år sedan började man i USA att marknadsföra så kallade antibiotikafria djur i ett marknadskoncept. Nu tar Danmark efter med samma koncept för griskött. Produktionen går ut på att djur som blir sjuka och behöver behandlas selekteras ut och säljs under andra koncept. Kvar blir den antibiotikafria grisen. Läs mer »